ยินดีต้องรับสู่
วัดสันติ-แคลิฟอร์เนีย
เมือง แลนเดอร์ส, เขต ซาน เบอร์นาดิโน,
รัฐแคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Welcome to
Wat Santi
Buddhist Forest Meditation Center
60424 Reche Road
City of Landers, San Bernadion County, California 92285, U.S.A.
Phone : 760-364-3244
Fax : 760-364-8089
E-mail : watsantiusa@gmail.com
Website : watsanti.org

View WatSanti in a larger map

This webpage will work correctly with web-browser-Firefox Firefox
click firefox to download and install
and with 2 plug-ins Java click java to download & install
and FlashPlayer
Click FlashPlayer to download & install