ภาพงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘