งานฉลองวัด ปีที่ ๑๔-๒๕๕๓
วัดป่าสมใจธรรมาราม ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
วันที่ ๑ - ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓