ภาพวันไปเที่ยวดิสนีย์เวอร์ลด์ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑