วิธีดาวน์โหลดวีดีโอคลิปในอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ เช่น ใน Youtube หรือ myspace เป็นต้น ซึ่งเป็น FLV ไฟล์ เพื่อ

เอามาไว้ดูเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ :-

อันดับแรก ท่านต้องไปที่ http://realplayer.com เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ก่อน จากนั้น ก็ทำูตามขั้นตอนข้างล่างนี้

ต่อจากนั้น ก็เข้าอินเตอร์เน็ต ที่มีวีดีโอคลิป เปิดวีดีโอคลิปสักไฟล์หนึ่ง แล้วควรจะเห็นตามหมายเลขข้างล่างนี้ ซึ่งจะบอกให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ในเครื่อง

ด้วยความปรารถนาดีจาก

ความรู้นี้ ไม่สงวนสิทธิ์นะครับ หากมีอะไรจะแนะนำ ติดต่อไปได้ที่

tsusa2528@gmail.com

 

คุณ..เป็นผู้ชมที่เข้ามาคนที่..664..Your visiting is always appreciated