• วีดีโอ วันที่๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอนที่ 1, 2, 3 , 4
  • วีดีโอ ตอนบวชพระเณร ตอนที่ 1, 2,
  • วีดีโอวันพุทธาภิเษก ตอนที่ 1 , 2 , 3
  • วีดีโอวันผูกพัทธสีมา-ตัดลูกนิมิต ตอนที่ 1, 2, 3 , 4,
คุณ..เป็นผู้ชมที่เข้ามาคนที่..2536..Your visiting is appreciated