Sydney
Bangkok
Beijing
Turku
Hamburg
Florida
Los Angeles

งานฉลองครบรอบ ๑๒ ปี
ของการสร้างวัดป่าสมใจธรรมาราม
บ้านโสน-สะแกชำ ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑

supingkalad.com

คุณ..เป็นผู้ชมที่เข้ามาคนที่..70..Your visiting is appreciated