ภาพงานรดน้ำศพ นายเผื่อ สุปิงคลัด ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒


ถ้าไม่เห็นรูปเคลื่อนไหว แสดงว่าเครื่องนี้ ไม่มีโปรแกรม FlashPlayer ให้ไปที่ www.adobe.com แล้วติดตั้งจากเว็บนี้